Zonneboiler

U heeft bij ons de keuze uit onderstaande Zonneboiler pakketten met subsidie.

Sets voor tapwater ondersteuning >>
- Sets voor CV ondersteuning en tapwater  >>


Wat heeft u nodig voor tapwater ondersteuning?
U kunt zelf berekenen wat u nodig heeft:
Per persoon moet u rekenen op zo'n 1,0 tot 1,3 m² oppervlakte vlakkeplaatcollectoren of 0,8 tot 1,0 m² aan vacuuumbuizencollectoren
Voor berekening van de solarboiler inhoud moet u uitgaan van 60-80 liter per persoon.

Voorbeeld zonneboiler berekening.
U heeft een 4-persoons huishouden en u zoekt een pakket voor tapwater ondersteuning zodat iedereen in huis kan douchen en dat er voldoende warm water op voorraad is. De berekening hiervoor laat het volgende zien:

4 personen * 1,3 m² (voor vlakkeplaatcollectoren) = 5,2 m² aan vlakkeplaatcollectoren
4 personen * 1,0 m² (voor vacuümbuizencollectoren) = 4,0m² aan vacuümbuizencollectoren
4 personen * 80 liter water per persoon = 320 liter water

Welk zonneboiler pakket heeft u nodig voor CV-ondersteuning - vloerverwarming
De berekening hiervoor is niet zo eenvoudig als voor warm water bereiding, aangezien er met meerdere factoren rekening gehouden moet worden. Met een aantal algemene richtlijnen, maar kan er een goede eerste beoordeling van het systeem gemaakt worden.

Zonne-energie verwarming – Berekening, Dekkingsgraad, collectorgrootte en buffervat
Bij zonne-energie berekening is het grootste probleem, dat de nstallatie vooral veel warmte wint wanneer de warmtevraag het laagst is. En omgekeerd, de installatie verzamelt relatief weinig warmte wanneer de meeste energie voor verwarming nodig is. Een goede berekening moet hiermee rekening houden.

Het is belangrijk een middenweg te vinden, waar voldoende warmte van de zonnecollectoren (collectorveld grootte) gegenereerd wordt, en dat deze warmte zo lang mogelijk kan worden opgeslagen (grootte van het buffervat), zonder dat de installatie te groot en te krachtig wordt.

Berekening - Grootte van het zonneboiler pakket
Een vaak gebruikte basis voor de berekening is gebaseerd op de dimensionering van een zonnecollector voor warmwater bereiding. Hiermee wordt de warmwaterbehoefte berekend en tevens de solardekkingsgraad. Deze vertelt hoeveel procent van de energievraag door de zonne-installatie is gedekt. Vaak zijn jaargemiddelden ongeveer 60 procent.

Bijvoorbeeld, voor een eengezinswoning is voor warmwater bereiding 7m² collectoroppervlak noodzakelijk. De collectoroppervlakte wordt met factor 2 en eenmaal met de waarde 2.5 vermenigvuldigd. (Deze factoren vloeien voort uit proefneming en ervaringen uit de praktijk, en reflecteren ongeveer de meervraag voor CV-ondersteuning). Het gemiddelde van de 2 resultaten (tussen de 14 en 17,5 m² voor eengezinswoningen) - afhankelijk van andere waarden zoals warmtebehoefte, isolatie, enz. - wordt dan gebruikt als de collectorgrootte.

Zonneboiler verwarming berekening - de typische omvang van de installatie
Een ruwe schatting van een installatie is via een vuistregel mogelijk.
Voor een 1-gezinswoning is circa 1.0 M² vlakkecollector oppervlakte per 10M² te verwarmen woonoppervlak nodig.
Bij vacuümbuis collectoren is circa 0,5 M² collector oppervlakte per 10M² te verwarmen woonoppervlak nodig.

Het volume van het buffervat bedraagt volgens dezelfde vuistregel 50 a 60 liter per vierkante meter collectoroppervlakte en 50 a 60 liter voor de warmwaterbehoefte per persoon. Bij een gecombineerde oplossing voor tapwater en CV-ondersteuning is in deze volumeberekening het tapwatervolume bij in begrepen. Een gemiddelde installatie heeft dus 10 tot 15M² collectoroppervlakte met een buffervat van 600 tot 1.000 L


Zonneboiler Opbrengst & Dimensies
Een voldoende uitgelegd systeem kan in de zomermaanden in de meeste gevallen de vraag naar warm water volledig afdekken. Omdat de vraag naar warm water in de overgang- en wintermaanden hoger is en het systeem niet voldoende warm water genereert, is de combinatie van een zonne-energie systeem voor warm water met verwarming op gas, pellet of warmtepomp aanbevolen.

Wanneer de behoefte naar warmwater door de zonneboiler niet meer kan worden afgedekt, springt andere techniek bij. Dat betekent dat tot 50% energie bespaard wordt voor warm water en een grote bijdrage wordt geleverd aan het milieu.

Door de relatief kleine collectoroppervlakte kan het vrijwel op elk dak worden gebouwd. Voor verwarmingsondersteuning heeft u een groter collectorveld nodig.

Voor een actueel werkend zonneboilersysteem Klik hier !

houtcvketels.nl