Waarschuwing!!

Helaas worden veel ATMOS ketels verkocht of opgehaald uit het buitenland die NIET aan de emissie eisen voor Nederland / Duitsland voldoen. Bij controle door gemeente of milieudiensten kan dit inhouden dat u niet verder mag stoken, met de keuze de ketel indien mogelijk van allerlei dure aanpassingen te voorzien of deze als oud ijzer te laten ophalen. Ga daarom voor de officiele weg en kies voor een ATMOS ketel die wel aan alle eisen voldoet. ALECRO is al 18 jaar officieel importeur voor Nederland.

De afgelopen jaren komen wij er steeds meer achter dat veel ketels fout zijn geïnstalleert en niet volgens de eisen zijn aangesloten of worden gestookt. Erg jammer omdat door een foutieve aansluiting of gebruik het rendement voor een groot deel verloren gaat en in sommige gevallen bijna alles door de schoorsteen verdwijnt. Vraag daarom om het juiste advies. Bel of mail voor informatie: (+31) 06 215 04 156 of mail: info@alecro.nl.

Laat u door ons adviseren en ga niet via dubieuze manieren proberen een goedkope ketel te verkrijgen want dat loopt vaak uit op een fiasco. Alecro verzorgd naast de verkoop ook de installatie en het onderhoud van uw installatie (belangrijk voor uw verzekering). Zorg voor veiligheid, comfort en stookgenot op de juiste wijze met het maximale rendement door een correcte aansluiting.

Alleen ketels die juist zijn aangesloten en goed worden onderhouden leveren een optimaal rendement. Bij een onjuist gebruik en foute aansluiting vervalt de garantie en meestal ook de dekking van de verzekering. Verder gaat uw moeizaam verkregen brandstof voor de helft nutteloos door de schoorsteen.

GA VOOR OFFICIEEL EN ORIGINEEL

Alecro, het juiste adres voor een perfecte installatie zonder risico.

houtcvketels.nl